חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Isserles, Shaindel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Shaindel
Isserles
was born
on
1542
,
Daughter of
Yisrael Joseph
Isserles
and
Malkah Dinah
SHRENTZELS
,
Images:
First name:
Shaindel
Surname:
Isserles
Gender:
נקבה
Date of birth:
1542
Place of birth:
Kraków, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1542
Date:
1542
Event place:
Kraków, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Isserles, Shaindel
1542
1542
Kraków, Poland
1542
Kraków, Poland
Isserles, Yisrael Joseph
SHRENTZELS, Malkah Dinah
Isserles, Moshe RAMA
Isserles
Isserles, Joseph
Isserles, Isaac
Isserles - RAMA sister, Mrs. David Drucker
Isserles, Kendel or Sheindel
Isserles, Miryam Bella
Isserles, Dinah
ISSERLES, Dtr. of Rabbi Yisrael Isserles [ReMA father]
Isserles, Shaindel
Luria, Dina Malka
Schrentzel, Abraham
Auerbach, Gitel
Isserles, Yosef ben Chaim Lazars
Baal Shem, Elazar
Isserles, Shaindel
Luria, Dina Malka
Schrentzel, Abraham
Auerbach, Gitel
Isserles, Yosef ben Chaim Lazars
Isserles, Moshe RAMA
Isserles
Isserles, Joseph
Isserles, Isaac
Isserles - RAMA sister, Mrs. David Drucker
Isserles, Kendel or Sheindel
Isserles, Miryam Bella
Isserles, Dinah
ISSERLES, Dtr. of Rabbi Yisrael Isserles [ReMA father]
Baal Shem, Elazar
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
SHRENTZELS, Malkah Dinah
Isserles, Yisrael Joseph