חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שטואר, הינדה לאה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
הינדה לאה
שטואר
was born
on
1800
,
Mother of
LEIZER Eliezer
Zehnwirth
,
,
Images:
First name:
הינדה לאה
Surname:
שטואר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1800
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1800
Date:
1800
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שטואר, הינדה לאה
1800
Father of
1800
1800
שטואר, הינדה לאה
צנווירט, יצחק
Zehnwirth, LEIZER Eliezer
שטואר, הינדה לאה
צנווירט, יצחק
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Zehnwirth, LEIZER Eliezer