חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pufeles, Hirschel (Hirsch)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Hirschel (Hirsch)
Pufeles
was born
on
1745
,
died
on
1808
,
Father of
Shmuel Yaakov
Pufeles
,
Peretz
Pufeles
,
Rifka
Pufeles
,
,
Images:
First name:
Hirschel (Hirsch)
Surname:
Pufeles
Gender:
זכר
Date of birth:
1745
Place of birth:
Cracow, Lesser Poland, Poland
Date of death:
1808
Place of death:
Cracow, Lesser Poland, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1745
Date:
1745
Event place:
Cracow, Lesser Poland, Poland
Event Type:
פטירה
Description:
1808
Date:
1808
Event place:
Cracow, Lesser Poland, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pufeles, Hirschel (Hirsch)
1745
died
on
1808
Father of
1745
Cracow, Lesser Poland, Poland
Cracow, Lesser Poland, Poland
1745
Cracow, Lesser Poland, Poland
1808
Cracow, Lesser Poland, Poland
Pufeles, Hirschel (Hirsch)
Gorlitzer, Guttel Dbora
Pufeles, Shmuel Yaakov
Pufeles, Peretz
Pufeles, Rifka
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Pufeles, Rifka
Pufeles, Peretz
Pufeles, Shmuel Yaakov