חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katzenellenbogen, Esther Ruchla

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Esther Ruchla
Katzenellenbogen
was born
Daughter of
Avraham Aharon
Wahl-Katzenellenbogen
and
Mrs. Avraham
isserles?
,
Mother of
Miryam
Horowitz
,
,
Images:
First name:
Esther Ruchla
Surname:
Katzenellenbogen
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katzenellenbogen, Esther Ruchla
Father of
Wahl-Katzenellenbogen, Avraham Aharon
isserles?, Mrs. Avraham
bat Meir Katzenelenbogen Wahl, Dvora
Wahl, Shlomo Zalman
Katzenellenbogen Wahl, Yitzhak of
Katzenellenbogen, Esther Ruchla
Halpern of Ostria, Reb Dovid
Wahl-Katzenellenbogen, Shaul (king for 1d)
Drucker, Devorah Rivkah
Horowitz, Miryam
Katzenellenbogen, Esther Ruchla
Wahl-Katzenellenbogen, Shaul (king for 1d)
Drucker, Devorah Rivkah
Halpern of Ostria, Reb Dovid
bat Meir Katzenelenbogen Wahl, Dvora
Wahl, Shlomo Zalman
Katzenellenbogen Wahl, Yitzhak of
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
isserles?, Mrs. Avraham
Wahl-Katzenellenbogen, Avraham Aharon
Horowitz, Miryam