חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Geldwerth, Osiasz

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Osiasz
Geldwerth
was born
on
1828
,
Son of
and
Doba
Goldstoff
,
Images:
First name:
Osiasz
Surname:
Geldwerth
Gender:
זכר
Date of birth:
1828
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1828
Date:
1828
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Geldwerth, Osiasz
1828
1828
1828
unknown
Goldstoff, Doba
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Osiasz
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth, Manele
Geldwerth, Osiasz
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Manele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldstoff, Doba
unknown