חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of NAMENWIRTH, Taube Hene

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Taube Hene
NAMENWIRTH
was born
on
1844
,
Daughter of
STERN
and
Nussan Nuta
Namenwirth
,
Images:
First name:
Taube Hene
Surname:
NAMENWIRTH
Gender:
נקבה
Date of birth:
1844
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1844
Date:
1844
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of NAMENWIRTH, Taube Hene
1844
1844
1844
STERN
Namenwirth, Nussan Nuta
NAMENWIRTH, Brucha
Namenwirth, Leon Michael
NAMENWIRTH, Taube Hene
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
NAMENWIRTH, Leibel
NAMENWIRTH, Taube Hene
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
NAMENWIRTH, Brucha
Namenwirth, Leon Michael
NAMENWIRTH, Leibel
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Namenwirth, Nussan Nuta
STERN