חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Begal, Avrom

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Avrom
Begal
was born
on
1971
,
died
on
2014
,
Images:
First name:
Avrom
Surname:
Begal
Gender:
זכר
Date of birth:
1971
Date of death:
2014
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2014
Date:
2014
Event Type:
לידה
Description:
1971
Date:
1971
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Begal, Avrom
1971
died
on
2014
1971
2014
1971
Begal, Avrom
Luftig, Rivkah
Begal, Avrom
Luftig, Rivkah
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.