חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shachna, לא ידוע

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
לא ידוע
Shachna
was born
on
1535
,
Mother of
אפרים זלמן Zalman
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור"
,
Igla (Olga) "Eigele"
Schor Schorr
,
Reisel
Shor
,
שמואל
שור (לבית Shor)
,
אברהם חיים
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים"
,
Shachno
לא ידוע
,
Margela Mirele Mirele
Shor
,
,
Images:
First name:
לא ידוע
Surname:
Shachna
Gender:
נקבה
Date of birth:
1535
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1535
Date:
1535
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shachna, לא ידוע
1535
Mother of
1535
ABT 1535
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Shor, Margela Mirele Mirele
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shor, Margela Mirele Mirele
לא ידוע, Shachno
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
שור (לבית Shor), שמואל
Shor, Reisel
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman