חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katzenellenbogen, Lea

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Lea
Katzenellenbogen
was born
on
1528
,
Daughter of
and
,
died
on
1578
,
Images:
First name:
Lea
Surname:
Katzenellenbogen
Gender:
נקבה
Date of birth:
1528
Place of birth:
Padua, Italy
Date of death:
1578
Place of death:
Prague, Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1528
Date:
1528
Event place:
Padua, Italy
Event Type:
קבורה
Event place:
Cracow, Poland
Event Type:
פטירה
Description:
ABT 1578
Date:
1578
Event place:
Prague, Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1528
Date:
1528
Event place:
Padova, Veneto, Italy
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katzenellenbogen, Lea
1528
died
on
1578
1528
Padua, Italy
Prague, Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic
ABT 1528
Padua, Italy
Cracow, Poland
ABT 1578
Prague, Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic
ABT 1528
Padova, Veneto, Italy