חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Igla (Olga) "Eigele"
Schor Schorr
was born
on
1538
,
Daughter of
לא ידוע
Shachna
and
נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו
,
Images:
First name:
Igla (Olga) "Eigele"
Surname:
Schor Schorr
Gender:
נקבה
Date of birth:
1538
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1538
Date:
1538
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
1538
1538
1538
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Margela Mirele Mirele
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Shor, Margela Mirele Mirele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
Shachna, לא ידוע