חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of NAMENWIRTH, Brucha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Brucha
NAMENWIRTH
was born
on
1852
,
Daughter of
STERN
and
Nussan Nuta
Namenwirth
,
Images:
First name:
Brucha
Surname:
NAMENWIRTH
Gender:
נקבה
Date of birth:
1852
Place of birth:
Wisnicz, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1852
Date:
1852
Event place:
Wisnicz, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of NAMENWIRTH, Brucha
1852
1852
Wisnicz, Poland
1852
Wisnicz, Poland
STERN
Namenwirth, Nussan Nuta
NAMENWIRTH, Taube Hene
Namenwirth, Leon Michael
NAMENWIRTH, Brucha
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
NAMENWIRTH, Leibel
NAMENWIRTH, Brucha
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
NAMENWIRTH, Taube Hene
Namenwirth, Leon Michael
NAMENWIRTH, Leibel
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Namenwirth, Nussan Nuta
STERN