חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נמנוירט, Sophie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Sophie
נמנוירט
was born
on
8 לאוגוסט 1929
,
Daughter of
Rivka Yehudit
ברודר
and
Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט
,
died
on
27 ליוני 2018
,
Mother of
Ilan
Hadass
,
Efrat
Hadass
,
Esther
Hadass
,
Hagar
Hadass
,
,
Images:
First name:
Sophie
Surname:
נמנוירט
Gender:
נקבה
Date of birth:
8 לאוגוסט 1929
Place of birth:
אנטוורפן, בלגיה
Date of death:
27 ליוני 2018
Place of death:
בית זית, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
27 JUN 2018
Date:
27 ליוני 2018
Event place:
בית זית, ישראל
Event Type:
קבורה
Event place:
בית זית, ישראל
Event Type:
לידה
Description:
8 AUG 1929
Date:
8 לאוגוסט 1929
Event place:
אנטוורפן, בלגיה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נמנוירט, Sophie
8 לאוגוסט 1929
died
on
27 ליוני 2018
Mother of
8 לאוגוסט 1929
אנטוורפן, בלגיה
בית זית, ישראל
27 JUN 2018
בית זית, ישראל
בית זית, ישראל
8 AUG 1929
אנטוורפן, בלגיה
ברודר, Rivka Yehudit
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Eva Chava
נמנוירט, Helena
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Bat Sheva
נמנוירט, Sara
נמנוירט, Sophie
Hadass, Eliezer
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
Hadass, Ilan
Hadass, Efrat
Hadass, Esther
Hadass, Hagar
נמנוירט, Sophie
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
Hadass, Eliezer
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Eva Chava
נמנוירט, Helena
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Bat Sheva
נמנוירט, Sara
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hadass, Hagar
Hadass, Esther
Hadass, Efrat
Hadass, Ilan
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
ברודר, Rivka Yehudit