חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בידרמן, שמעון נתן נטע

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
שמעון נתן נטע
בידרמן
was born
on
19 למאי 1870
,
Son of
מרים
הורוויץ
and
רבי דוד צבי שלמה
בידרמן
,
died
on
7 לאוקטובר 1929
,
Father of
Rivka Rochel
Biderman
,
Elisheva
Biderman
,
Pinchas Chaim
Biderman
,
Jacob Isaac
Biderman
,
משה מרדכי
בידרמן
,
,
Images:
First name:
שמעון נתן נטע
Surname:
בידרמן
Gender:
זכר
Date of birth:
19 למאי 1870
Place of birth:
Poland
Date of death:
7 לאוקטובר 1929
Place of death:
Jerusalem, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
7 OCT 1929
Date:
7 לאוקטובר 1929
Event place:
Jerusalem, Israel
Age:
59
Event Type:
לידה
Description:
19 MAY 1870
Date:
19 למאי 1870
Event place:
Poland
Event Type:
קבורה
Event place:
Mount of Olives, Jerusalem, Jerusalem District, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בידרמן, שמעון נתן נטע
19 למאי 1870
died
on
7 לאוקטובר 1929
Father of
19 למאי 1870
Poland
Jerusalem, Israel
7 OCT 1929
Jerusalem, Israel
19 MAY 1870
Poland
Mount of Olives, Jerusalem, Jerusalem District, Israel
הורוויץ, מרים
בידרמן, רבי דוד צבי שלמה
בידרמן, שמעון נתן נטע
Zehnwirth, Chana Reiza
ויינטראוב, פייגה רבקה
Biderman, Rivka Rochel
Biderman, Elisheva
Biderman, Pinchas Chaim
Biderman, Jacob Isaac
בידרמן, משה מרדכי
בידרמן, שמעון נתן נטע
Zehnwirth, Chana Reiza
ויינטראוב, פייגה רבקה
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בידרמן, משה מרדכי
Biderman, Jacob Isaac
Biderman, Pinchas Chaim
Biderman, Elisheva
Biderman, Rivka Rochel
בידרמן, רבי דוד צבי שלמה
הורוויץ, מרים