חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lerner, Chaja

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Chaja
Lerner
was born
on
1888
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Chaja
Surname:
Lerner
Gender:
נקבה
Date of birth:
1888
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1888
Date:
1888
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lerner, Chaja
1888
1888
1888
Namenwirth, Sara Malia
Lerner, Jacob Eliukim
LERNER
Lerner, Pessel
Lerner, Nuta
Lerner, Haim Leibusz
LERNER
LERNER, Nuta
Lerner, Mindel
Lerner, Chaja
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
Lerner, Miriam