חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Selikowitz, Josef Reuben

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Josef Reuben
Selikowitz
was born
on
1899
,
Son of
Solomon David (Shlomo)
Selikowitz
and
Cecile Bertha
Rothenberg
,
Images:
First name:
Josef Reuben
Surname:
Selikowitz
Gender:
זכר
Date of birth:
1899
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1899
Date:
1899
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Selikowitz, Josef Reuben
1899
1899
1899
Selikowitz, Solomon David (Shlomo)
Rothenberg, Cecile Bertha
Selikowitz, Rachel
Selikowitz, Rosa
Selikowitz, Charlotte Lotta
Selikowitz, Heiman
Selikowitz, Julius Martin
Selikowitz, Josef Reuben
Wilk, Olga
Schuldiner, Rachel
Selikowitz, Aaron Koppel
Selikowitz, Jacob
Selikowitz, Josef Reuben
Schuldiner, Rachel
Selikowitz, Aaron Koppel
Wilk, Olga
Selikowitz, Rachel
Selikowitz, Rosa
Selikowitz, Charlotte Lotta
Selikowitz, Heiman
Selikowitz, Julius Martin
Selikowitz, Jacob
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rothenberg, Cecile Bertha
Selikowitz, Solomon David (Shlomo)