חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Moskowitz, Julius Louis

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Julius Louis
Moskowitz
was born
on
1829
,
died
on
1909
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Julius Louis
Surname:
Moskowitz
Gender:
זכר
Date of birth:
1829
Date of death:
1909
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1829
Date:
1829
Event Type:
פטירה
Description:
1909
Date:
1909
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Moskowitz, Julius Louis
1829
died
on
1909
Father of
1829
1829
1909
Moskowitz, Julius Louis
Schuldiner, Hannah Taube
Moskowitz, Jacob Hirsh
Moskowitz, Ephraim
Moskowitz, Pauline
Moskowitz, Chaya Taube
Moskowitz, Shane Gittel (Jeni)
Moskowitz, Alexandre