חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Selikowitz, Chaya (Chia)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Chaya (Chia)
Selikowitz
was born
on
1880
,
Daughter of
Rachel
Schuldiner
and
Aaron Koppel
Selikowitz
,
Images:
First name:
Chaya (Chia)
Surname:
Selikowitz
Gender:
נקבה
Date of birth:
1880
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1880
Date:
1880
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Selikowitz, Chaya (Chia)
1880
1880
1880
Schuldiner, Rachel
Selikowitz, Aaron Koppel
Selikowitz, Henry Hirsh
Selikowitz, Sarah Rosa
Selikowitz, Solomon David (Shlomo)
Selikowitz, Peshe or Pauline
Selikowitz, Hannah
Selikowitz, Chaya (Chia)
Schuldiner, David
(Pesche), Pauline
Selikowitz, Isaac (Itzig)
Selikowitz, Chaya (Chia)
Schuldiner, David
(Pesche), Pauline
Selikowitz, Henry Hirsh
Selikowitz, Sarah Rosa
Selikowitz, Solomon David (Shlomo)
Selikowitz, Peshe or Pauline
Selikowitz, Hannah
Selikowitz, Isaac (Itzig)
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Selikowitz, Aaron Koppel
Schuldiner, Rachel