חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gold, Sorel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Sorel
Gold
was born
on
1932
,
Daughter of
Edye
Lemovitz
and
Edye
Lemovitz
and
Robert
Gold
,
died
on
1979
,
Images:
First name:
Sorel
Surname:
Gold
Gender:
נקבה
Date of birth:
1932
Date of death:
1979
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1979
Date:
1979
Event Type:
לידה
Description:
1932
Date:
1932
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gold, Sorel
1932
died
on
1979
1932
1979
1932
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.