חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kreyn, Ida

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Ida
Kreyn
was born
on
1896
,
Daughter of
and
,
died
on
1964
,
Images:
First name:
Ida
Surname:
Kreyn
Gender:
נקבה
Date of birth:
1896
Place of birth:
Russia
Date of death:
1964
Place of death:
Russia
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1896
Date:
1896
Event place:
Russia
Event Type:
פטירה
Description:
1964
Date:
1964
Event place:
Russia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kreyn, Ida
1896
died
on
1964
1896
Russia
Russia
1896
Russia
1964
Russia
Kreyn, Efraim
Dolnik, Raisa
Kreyn, Soloman
Kreyn, Zina
Kreyn, Girsha
Kreyn, Misha
Kreyn, Yasha
Kreyn, Rachel
Kreyn, Alexander
Kreyn, Ida
Kreyn, Abram
(Alexandra Davidovna), Chaya
Kreyn, Sonia