חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz, Rividinka

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Rividinka
Katz
was born
Daughter of
Benzion (Bentsel)
Katz
and
Chaya Etel
Remer
,
Images:
First name:
Rividinka
Surname:
Katz
Gender:
נקבה
Notes:
Dinka Katz was rumored to have escaped to South Africa (during the war). However, these rumors have not been proven.
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz, Rividinka
Dinka Katz was rumored to have escaped to South Africa (during the war). However, these rumors have not been proven.
Katz, Benzion (Bentsel)
Remer, Chaya Etel
Katz, Esther Shanka
Rosenberg, Kende Katz
Rochmanine, Devera Katz
Katz, Rebecca
Katz, Devera
Katz, Elke
Katz, Rividinka
Remer, Yacov (Yekel)
LNU, Kende
Katz, Berel
LNU, Sheyna Ester
LNU, FNU
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Remer, Chaya Etel
Katz, Benzion (Bentsel)
Katz, Rividinka
Remer, Yacov (Yekel)
LNU, Kende
Katz, Berel
LNU, Sheyna Ester
Katz, Esther Shanka
Rosenberg, Kende Katz
Rochmanine, Devera Katz
Katz, Rebecca
Katz, Devera
Katz, Elke
LNU, FNU