חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hytken, Benjamin

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Benjamin
Hytken
was born
on
1889
,
Son of
Julius
Hytken
and
Matla (Tille)
Schuldiner
,
died
on
1952
,
Images:
First name:
Benjamin
Surname:
Hytken
Gender:
זכר
Date of birth:
1889
Date of death:
1952
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1889
Date:
1889
Event Type:
פטירה
Description:
1952
Date:
1952
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hytken, Benjamin
1889
died
on
1952
1889
1889
1952
Hytken, Julius
Schuldiner, Matla (Tille)
Hytken, Harry
Hytken, Rose
Hytken, Aaron
Hytken, Nathan
Hytken, David
Hytken, Ida
Hytken, Lena
Hytken, Mendel
Hytken, Jacob
Hytken, Benjamin
Schuldiner, Moishe Aaron
Schuldiner, Malke
(Chaitkin), Yankel Hytkin
Lipman, Asne
Hytken, Annie
Hytken, Benjamin
Schuldiner, Moishe Aaron
Schuldiner, Malke
(Chaitkin), Yankel Hytkin
Lipman, Asne
Hytken, Harry
Hytken, Rose
Hytken, Aaron
Hytken, Nathan
Hytken, David
Hytken, Ida
Hytken, Lena
Hytken, Mendel
Hytken, Jacob
Hytken, Annie
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schuldiner, Matla (Tille)
Hytken, Julius