חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Asgjer, Liv

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Liv
Asgjer
was born
,
Images:
First name:
Liv
Surname:
Asgjer
Gender:
נקבה
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Asgjer, Liv
Asgjer, Liv
Scheer, Frank
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Asgjer, Liv
Scheer, Frank