חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of (Kiedjan), Rose Kaden

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Rose Kaden
(Kiedjan)
was born
Daughter of
Sarah
LNU
and
Samuel
Kiedjan
,
died
on
1954
,
Mother of
Frieda
Hoffman
,
Samuel
Hoffman
,
Phillip
Hoffman
,
,
Images:
First name:
Rose Kaden
Surname:
(Kiedjan)
Gender:
נקבה
Date of death:
1954
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1954
Date:
1954
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of (Kiedjan), Rose Kaden
died
on
1954
Mother of
1954
LNU, Sarah
Kiedjan, Samuel
(Kiedjan), Rose Kaden
Hoffman, Shimon
Hoffman, Frieda
Hoffman, Samuel
Hoffman, Phillip
(Kiedjan), Mollie Kaden
(Kiedjan), Rose Kaden
Hoffman, Shimon
(Kiedjan), Mollie Kaden
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hoffman, Phillip
Hoffman, Samuel
Hoffman, Frieda
Kiedjan, Samuel
LNU, Sarah