חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דף, שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
שרה
דף
was born
on
1924
,
Daughter of
בלומה
and
בריש (דב)
דף
,
died
on
1942
,
Images:
First name:
שרה
Surname:
דף
Gender:
נקבה
Date of birth:
1924
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1924
Date:
1924
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Age:
17-18
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דף, שרה
1924
died
on
1942
1924
1924
1942
בלומה
דף, בריש (דב)
דף, שרה
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף, פנחס
דף, שרה
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף, פנחס
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דף, בריש (דב)
בלומה