חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בלומה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
בלומה
was born
on
1903
,
died
on
1942
,
Mother of
פנחס
,
שרה
,
,
Images:
First name:
בלומה
Gender:
נקבה
Date of birth:
1903
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1903
Date:
1903
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Age:
38-39
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בלומה
1903
died
on
1942
Mother of
1903
1903
1942
בלומה
דף, פנחס
דף, שרה
דף, בריש (דב)
בלומה
דף, בריש (דב)
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דף, שרה
דף, פנחס