חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דף, פנחס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
פנחס
דף
was born
Son of
בלומה
and
בריש (דב)
דף
,
died
on
1942
,
Images:
First name:
פנחס
Surname:
דף
Gender:
זכר
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דף, פנחס
died
on
1942
1942
בלומה
דף, בריש (דב)
דף, פנחס
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף, שרה
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דף, בריש (דב)
בלומה
דף, פנחס
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף, שרה