חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גלר, חנה איטה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
חנה איטה
גלר
was born
Mother of
דף
,
אסתר
דף
,
ינטה
דף
,
יצחק
דף
,
בריש (דב)
דף
,
מרים
דף
,
,
Images:
First name:
חנה איטה
Surname:
גלר
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גלר, חנה איטה
Mother of
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף
דף, אסתר
דף, ינטה
דף, יצחק
דף, בריש (דב)
דף, מרים
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דף, מרים
דף, בריש (דב)
דף, יצחק
דף, ינטה
דף, אסתר
דף
גלר, חנה איטה
דף, יעקב