חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schonlank, Hattie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Hattie
Schonlank
was born
on
דצמבר 1875
,
Daughter of
Therese
*
and
Samuel
Schoenlank
,
Images:
First name:
Hattie
Surname:
Schonlank
Gender:
נקבה
Date of birth:
דצמבר 1875
Place of birth:
New York
Events:
Event Type:
לידה
Description:
Dec 1875
Date:
דצמבר 1875
Event place:
New York
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schonlank, Hattie
דצמבר 1875
דצמבר 1875
New York
Dec 1875
New York
*, Therese
Schoenlank, Samuel
Schoenlank, Anne
Schonlank, Louis
Schonlank, Max
Schonlank, Hattie
Schonlank, Sarah
Schonlank, Hattie
Schoenlank, Anne
Schonlank, Louis
Schonlank, Max
Schonlank, Sarah
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schoenlank, Samuel
*, Therese