חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Turfrijer, Meijer Salomon Zadok

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Meijer Salomon Zadok
Turfrijer
was born
on
1783
,
died
on
1848
,
Father of
Beletje Meijer
Turfreijer
,
,
Images:
First name:
Meijer Salomon Zadok
Surname:
Turfrijer
Gender:
זכר
Date of birth:
1783
Place of birth:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date of death:
1848
Place of death:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1848
Date:
1848
Event place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Type:
לידה
Description:
1783
Date:
1783
Event place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Turfrijer, Meijer Salomon Zadok
1783
died
on
1848
Father of
1783
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
1848
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
1783
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Turfrijer, Meijer Salomon Zadok
Snijders, Duifje Dobrisch Marcus
Turfreijer, Beletje Meijer
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Turfreijer, Beletje Meijer
Turfrijer, Meijer Salomon Zadok
Snijders, Duifje Dobrisch Marcus