חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levy, Adolph

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Adolph
Levy
was born
on
27 לנובמבר 1869
,
Son of
Camilla
Scheuer
and
Herman
LEVY
,
Father of
Herman Herzog
Levy
,
,
Images:
First name:
Adolph
Surname:
Levy
Gender:
זכר
Date of birth:
27 לנובמבר 1869
Place of birth:
Wentworth, Ontario, Canada
Events:
Event Type:
לידה
Description:
27 Nov 1869
Date:
27 לנובמבר 1869
Event place:
Wentworth, Ontario, Canada
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levy, Adolph
27 לנובמבר 1869
Father of
27 לנובמבר 1869
Wentworth, Ontario, Canada
27 Nov 1869
Wentworth, Ontario, Canada
Scheuer, Camilla
LEVY, Herman
Levy, Rosa
Levy, Edgar
Levy, Gabriel H
Levy, Adolph
Sterzog, Martha
Levy, Herman Herzog
Levy, Joseph
Levy, Adolph
Sterzog, Martha
Levy, Rosa
Levy, Edgar
Levy, Gabriel H
Levy, Joseph
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
LEVY, Herman
Scheuer, Camilla
Levy, Herman Herzog