חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ioffe, Sheftel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Sheftel
Ioffe
was born
on
1846
,
Son of
Naftel
Yofe
,
died
on
1910
,
Father of
1 \ 2
Bluma
Ioffe
,
Israel
Ioffe
,
Yudel Girsh
Yofe
,
Riva Mera
Iofe
,
Azriel Markus
Ioffe
,
Ita Leia
Ioffe
,
Ruvin Beniamin
Ioffe
,
Shmuel Movsha
Ioffe
,
Dobra
Ioffe
,
Shlioma Shmuel Movsha
Ioffe
,
נמחקו
נוספו
,
Images:
First name:
Sheftel
Surname:
Ioffe
Gender:
זכר
Date of birth:
1846
Place of birth:
Pasvalys
Date of death:
1910
Place of death:
Pasvalys
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1846
Date:
1846
Event place:
Pasvalys
Event Type:
פטירה
Description:
1910
Date:
1910
Event place:
Pasvalys
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ioffe, Sheftel
1846
died
on
1910
Father of
1846
Pasvalys
Pasvalys
1846
Pasvalys
1910
Pasvalys
Yofe, Naftel
Ioffe, Sheftel
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Bluma
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ginda Golda
Ioffe, Shmuel Movsha
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shmuel Movsha
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Azriel Markus
Iofe, Riva Mera
Yofe, Yudel Girsh
Ioffe, Israel
Ioffe, Bluma
Yofe, Naftel