חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Davis, Jonathan

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Jonathan
Davis
was born
on
9 לנובמבר 1766
,
died
on
16 לינואר 1850
,
Father of
Sally
Davis
,
,
Images:
First name:
Jonathan
Surname:
Davis
Gender:
זכר
Date of birth:
9 לנובמבר 1766
Place of birth:
Sutton, Merrimack, NH, USA
Date of death:
16 לינואר 1850
Place of death:
Sutton, Merrimack, NH, USA
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
16 Jan 1850
Date:
16 לינואר 1850
Event place:
Sutton, Merrimack, NH, USA
Event Type:
לידה
Description:
9 Nov 1766
Date:
9 לנובמבר 1766
Event place:
Sutton, Merrimack, NH, USA
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Davis, Jonathan
9 לנובמבר 1766
died
on
16 לינואר 1850
Father of
9 לנובמבר 1766
Sutton, Merrimack, NH, USA
Sutton, Merrimack, NH, USA
16 Jan 1850
Sutton, Merrimack, NH, USA
9 Nov 1766
Sutton, Merrimack, NH, USA
Davis, Jonathan
Parker, Lucy
Davis, Sally
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Davis, Sally
Davis, Jonathan
Parker, Lucy