חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lubarsky, Nellie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Nellie
Lubarsky
was born
on
1874
,
died
on
1968
,
Mother of
Bessie Elizabeth
Taplinger
,
Mildred
Taplinger
,
,
Images:
First name:
Nellie
Surname:
Lubarsky
Gender:
נקבה
Date of birth:
1874
Place of birth:
Germany
Date of death:
1968
Events:
Event Type:
אירוע
Description:
1885
Date:
1885
Event sub type:
הגעה
Event Type:
לידה
Description:
1874
Date:
1874
Event place:
Germany
Event Type:
לידה
Description:
Jul 1876
Date:
יולי 1876
Event place:
Germany
Event Type:
קבורה
Event place:
Philadelphia, Philadelphia, PA, USA
Event Type:
פטירה
Description:
1968
Date:
1968
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lubarsky, Nellie
1874
died
on
1968
Mother of
1874
Germany
1885
1874
Germany
Jul 1876
Germany
Philadelphia, Philadelphia, PA, USA
1968
Lubarsky, Nellie
Taplinger, William Joseph
Gottlieb, William
Taplinger, Bessie Elizabeth
Taplinger, Mildred
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Taplinger, Mildred
Taplinger, Bessie Elizabeth
Lubarsky, Nellie
Taplinger, William Joseph
Gottlieb, William