חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schonlank, Louis

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Louis
Schonlank
was born
on
ספטמבר 1869
,
Son of
Therese
*
and
Samuel
Schoenlank
,
died
on
1955
,
Father of
Blanche
Schoenlank
,
Herbert Herman
Schoenlank
,
Dewey
Schonlank
,
,
Images:
First name:
Louis
Surname:
Schonlank
Gender:
זכר
Date of birth:
ספטמבר 1869
Place of birth:
NY, USA
Date of death:
1955
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1955
Date:
1955
Event Type:
לידה
Description:
Sep 1869
Date:
ספטמבר 1869
Event place:
NY, USA
Event Type:
קבורה
Description:
1955
Date:
1955
Event place:
Skokie, Cook, IL, USA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schonlank, Louis
ספטמבר 1869
died
on
1955
Father of
ספטמבר 1869
NY, USA
1955
Sep 1869
NY, USA
1955
Skokie, Cook, IL, USA
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
*, Therese
Schoenlank, Samuel
Schoenlank, Anne
Schonlank, Max
Schonlank, Sarah
Schonlank, Hattie
Schonlank, Louis
Weiler, Etta
Schoenlank, Blanche
Schoenlank, Herbert Herman
Schonlank, Dewey