חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nakan, David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
David
Nakan
was born
on
22 לפברואר 1904
,
Son of
Nisel Chaim
Nakan
and
Ginda Golda
Ioffe
,
Images:
First name:
David
Surname:
Nakan
Gender:
זכר
Date of birth:
22 לפברואר 1904
Place of birth:
Pasvalys, Panevezys, Kaunas
Events:
Event Type:
לידה
Description:
22 Feb 1904
Date:
22 לפברואר 1904
Event place:
Pasvalys, Panevezys, Kaunas
Event Type:
לידה
Description:
22 Feb 1904
Date:
22 לפברואר 1904
Event place:
Pasvalys, Panevezys, Kaunas, Lithuania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nakan, David
22 לפברואר 1904
22 לפברואר 1904
Pasvalys, Panevezys, Kaunas
22 Feb 1904
Pasvalys, Panevezys, Kaunas
22 Feb 1904
Pasvalys, Panevezys, Kaunas, Lithuania
Nakan, Nisel Chaim
Ioffe, Ginda Golda
Nakan, Abram
Nakan, Sheftel
Nakan, Ester Fradel
Nakan, Mendel
Nakan, Zelik
Nakan, Leib
Nakan, David
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Sheftel
Nakan, Movsha
Ioffe, Goda Rokhel
Nakan, Khana
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Ginda Golda
Nakan, Nisel Chaim
Nakan, David
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Sheftel
Nakan, Movsha
Ioffe, Goda Rokhel
Nakan, Abram
Nakan, Sheftel
Nakan, Ester Fradel
Nakan, Mendel
Nakan, Zelik
Nakan, Leib
Nakan, Khana