חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ioffe, Ruvin Beniamin

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Ruvin Beniamin
Ioffe
was born
on
1887
,
Son of
Rasha Dobra
Feuer
and
Sheftel
Ioffe
,
Images:
First name:
Ruvin Beniamin
Surname:
Ioffe
Gender:
זכר
Date of birth:
1887
Place of birth:
Pasvalys
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1887
Date:
1887
Event place:
Pasvalys
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ioffe, Ruvin Beniamin
1887
1887
Pasvalys
1887
Pasvalys
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Sheftel
Ioffe, Bluma
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ruvin Beniamin
Yofe, Naftel
Ioffe, Ginda Golda
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Sheftel
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Ruvin Beniamin
Yofe, Naftel
Ioffe, Bluma
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ginda Golda