חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ioffe, Ita Leia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Ita Leia
Ioffe
was born
on
1873
,
Daughter of
Rasha Dobra
Feuer
and
Sheftel
Ioffe
,
Images:
First name:
Ita Leia
Surname:
Ioffe
Gender:
נקבה
Date of birth:
1873
Place of birth:
Pasvalys
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1873
Date:
1873
Event place:
Pasvalys
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ioffe, Ita Leia
1873
1873
Pasvalys
1873
Pasvalys
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Sheftel
Ioffe, Bluma
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ita Leia
Yofe, Naftel
Ioffe, Ginda Golda
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Sheftel
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Ita Leia
Yofe, Naftel
Ioffe, Bluma
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ginda Golda