חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Block, Esther

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Esther
Block
was born
on
1916
,
Daughter of
Flora
Sisitzky
and
Max
Block
,
died
on
15 למאי 2002
,
Mother of
Rona
Heimoff
,
,
Images:
First name:
Esther
Surname:
Block
Gender:
נקבה
Date of birth:
1916
Place of birth:
Connecticut, United States
Date of death:
15 למאי 2002
Events:
Event Type:
לידה
Description:
6 Feb 1915
Date:
6 לפברואר 1915
Event place:
Thompsonville, Hartford, CT, USA
Event Type:
פטירה
Description:
15 May 2002
Date:
15 למאי 2002
Event Type:
לידה
Description:
1916
Date:
1916
Event place:
Connecticut, United States
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Block, Esther
1916
died
on
15 למאי 2002
Father of
1916
Connecticut, United States
6 Feb 1915
Thompsonville, Hartford, CT, USA
15 May 2002
1916
Connecticut, United States
Sisitzky, Flora
Block, Max
Block, Jerome
Block, Beatrice
Block, Stewart Lester
Block, Sprincia Beatrice
Block, Esther
Heimoff, Leonard Lincoln
Rosenbach, Paulina
Sisitsky, Nokhim Mendel
Heimoff, Rona
Block, Stewart Lester
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Block, Max
Sisitzky, Flora
Heimoff, Rona
Block, Esther
Rosenbach, Paulina
Sisitsky, Nokhim Mendel
Heimoff, Leonard Lincoln
Block, Jerome
Block, Beatrice
Block, Stewart Lester
Block, Sprincia Beatrice
Block, Stewart Lester