חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levine, Dora

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Dora
Levine
was born
Mother of
Celia
Aronowitz
,
,
Images:
First name:
Dora
Surname:
Levine
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levine, Dora
Father of
Levine, Dora
Aronowitz, Joseph
Aronowitz, Celia
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Aronowitz, Celia
Levine, Dora
Aronowitz, Joseph