חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אמא של דבורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9051
Print
Share
אמא של דבורה
was born
Mother of
Sarah
,
דבורה Deborah
,
Berl
,
גיטל
,
,
Images:
First name:
אמא של דבורה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אמא של דבורה
Mother of
אמא של דבורה
אורנסן, אבא דבורה
Orenssen, Sarah
אורנסון Aharonsohn, דבורה Deborah
Abramovitch - Vigder, Berl
אורנסן, גיטל
אמא של דבורה
אורנסן, אבא דבורה
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
אורנסן, גיטל
Abramovitch - Vigder, Berl
אורנסון Aharonsohn, דבורה Deborah
Orenssen, Sarah