חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9051
Print
Share
אבא של אברם יונתן
ויגדר (ויקטור)
was born
Father of
ברל
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ
,
אברם יונתן
ויגדר Vigder
,
אמא של אמיל
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ
,
,
Images:
First name:
אבא של אברם יונתן
Surname:
ויגדר (ויקטור)
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן
Father of
ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן
אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, ברל
ויגדר Vigder, אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, אמא של אמיל
ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן
אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, אמא של אמיל
ויגדר Vigder, אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, ברל