חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9051
Print
Share
אמא ak אברם יונתן
אברמוויץ
was born
Mother of
ברל
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ
,
אברם יונתן
ויגדר Vigder
,
אמא של אמיל
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ
,
,
Images:
First name:
אמא ak אברם יונתן
Surname:
אברמוויץ
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן
Mother of
אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן
ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, ברל
ויגדר Vigder, אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, אמא של אמיל
אברמוויץ, אמא ak אברם יונתן
ויגדר (ויקטור), אבא של אברם יונתן
This information is based on family tree no. 9051 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, אמא של אמיל
ויגדר Vigder, אברם יונתן
ויגדר (ויקטור) אברמוויץ, ברל