חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zamir, Moshe Kurt

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Moshe Kurt
Zamir
was born
on
ה 29 ל ספטמבר 1913
,
died
on
ה 21 ל יולי 1999
,
Images:
First name:
Moshe Kurt
Surname:
Zamir
Gender:
זכר
Date of birth:
ה 29 ל ספטמבר 1913
Date of death:
ה 21 ל יולי 1999
Events:
Event Type:
לידה
Description:
29 SEP 1913
Date:
ה 29 ל ספטמבר 1913
Event Type:
פטירה
Description:
21 JUL 1999
Date:
ה 21 ל יולי 1999
Event Type:
קבורה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zamir, Moshe Kurt
ה 29 ל ספטמבר 1913
died
on
ה 21 ל יולי 1999
ה 29 ל ספטמבר 1913
29 SEP 1913
21 JUL 1999
Zamir, Moshe Kurt
Senger, Rosel רוזה
Zamir, Moshe Kurt
Senger, Rosel רוזה
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.