חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Beitan,

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Beitan
was born
Son of
Beitan
and
Beitan
,
Images:
Surname:
Beitan
Gender:
זכר
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Beitan,
Beitan,
Beitan,
Beitan,
Beitan,
Gabai,
Gabai,
Beitan,
Beitan,
Gabai,
Gabai,
Beitan,
Beitan,
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Beitan,
Beitan,