חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hamburger, Fred Julius

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Fred Julius
Hamburger
was born
on
8 לאוגוסט 1924
,
Son of
and
,
died
on
13 למאי 2005
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
Fred Julius
Surname:
Hamburger
Gender:
זכר
Date of birth:
8 לאוגוסט 1924
Date of death:
13 למאי 2005
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
13 MAY 2005
Date:
13 למאי 2005
Event Type:
לידה
Description:
8 AUG 1924
Date:
8 לאוגוסט 1924
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hamburger, Fred Julius
8 לאוגוסט 1924
died
on
13 למאי 2005
Father of
8 לאוגוסט 1924
13 MAY 2005
8 AUG 1924