חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hamburger, Ludwig

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Ludwig
Hamburger
was born
Son of
Grete
Lachmann
and
Julius
Hamburger
,
Father of
Fred Julius
Hamburger
,
,
Images:
First name:
Ludwig
Surname:
Hamburger
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hamburger, Ludwig
Father of
Lachmann, Grete
Hamburger, Julius
Hamburger, Ernst
unknown
unknown
unknown
unknown
Hamburger, Ludwig
Toeplitz, Grete
Hamburger
Hamburger, Fred Julius
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hamburger, Julius
Lachmann, Grete
Hamburger, Fred Julius
Hamburger, Ludwig
Hamburger
Toeplitz, Grete
Hamburger, Ernst
unknown
unknown
unknown
unknown