חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lehrmann, Gabriel Gustav

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Gabriel Gustav
Lehrmann
was born
on
ה 8 ל ספטמבר 1926
,
Son of
and
,
died
on
ה 25 ל ינואר 1943
,
Images:
First name:
Gabriel Gustav
Surname:
Lehrmann
Gender:
זכר
Date of birth:
ה 8 ל ספטמבר 1926
Place of birth:
Breslau (then Germany)
Date of death:
ה 25 ל ינואר 1943
Place of death:
Auschwitz Extermination Camp
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
25 JAN 1943
Date:
ה 25 ל ינואר 1943
Event place:
Auschwitz Extermination Camp
Event Type:
לידה
Description:
8 SEP 1926
Date:
ה 8 ל ספטמבר 1926
Event place:
Breslau (then Germany)
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lehrmann, Gabriel Gustav
ה 8 ל ספטמבר 1926
died
on
ה 25 ל ינואר 1943
ה 8 ל ספטמבר 1926
Breslau (then Germany)
Auschwitz Extermination Camp
25 JAN 1943
Auschwitz Extermination Camp
8 SEP 1926
Breslau (then Germany)