חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שמילוביץ

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
שמילוביץ
was born
Son of
שמילוביץ
,
Father of
שמילוביץ
,
,
Images:
Surname:
שמילוביץ
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שמילוביץ
Father of
שמילוביץ, אדולף
שמילוביץ
מריים
שמילוביץ, דורה
שמילוביץ
מריים
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שמילוביץ, דורה
שמילוביץ, אדולף