חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שמילוביץ, דורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
דורה
שמילוביץ
was born
Daughter of
שמילוביץ
and
מריים
,
Mother of
פייביש אתי
רידר אתי
,
,
Images:
First name:
דורה
Surname:
שמילוביץ
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שמילוביץ, דורה
Father of
שמילוביץ
שמילוביץ, דורה
רידר, יצחק
הינדה
ליבוביץ, יצחק
שמילוביץ, אדולף
רידר אתי, פייביש אתי
מריים
שמילוביץ, דורה
הינדה
ליבוביץ, יצחק
שמילוביץ, אדולף
רידר, יצחק
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
מריים
שמילוביץ
רידר אתי, פייביש אתי