חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלטר, זיידל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
זיידל
אלטר
was born
Father of
הינדה
,
,
Images:
First name:
זיידל
Surname:
אלטר
Gender:
זכר
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלטר, זיידל
Father of
אלטר, זיידל
רחל
הינדה
אלטר, זיידל
רחל
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הינדה